Boekproject groep 6

Een bofkont in pechstad, Thijmen Gijsbertsen

Het boek is opgedeeld in zeven delen. De bedoeling is een deel op één en hetzelfde moment voor te lezen. Na elk deel staan suggesties voor verwerkingsvragen. Ook zijn drie verwerkingsopdrachten opgenomen. Zij staan achter het deel waarop ze het meest van toepassing zijn.

1.     Jack Pot, Het lied

Waaraan kun je merken dat dit een bofstad is? Wat heeft de schrijver gedaan om Bofstad te typeren? Denk aan namen, gebeurtenissen, gewoontes. Hoe denk je dat het komt dat er zoveel huizen leegstaan?

Lees het lied nog eens voor. Waarnaar zou het woord ‘daar’ verwijzen in het derde stukje?

2.     Groot nieuws, Drakenstreken

Hoe zou je juffrouw Drakenstein typeren? Welke eigenschappen heeft ze? Hoe is haar karakter?

Verwerkingsopdracht

Speel in drietallen een scène na met juffrouw Drakenstein in de hoofdrol. Kies uit de scène waarin Dimi uit de taart komt of de scène waarin Nina het lied zingt. Let erop dat je de karakters van de personages zo goed mogelijk tot uiting laat komen.

3.     Het luik, Pechstad, De stakkers

Waaraan kun je merken dat dit een pechstad is? Wat heeft de schrijver gedaan om Pechstad te typeren? Denk aan namen, het weer, het soort eten, de huizen. Hoe noemen de inwoners van Pechstad zich?

4.     Pechprut en praatjes, het Pechpad

Wat denk je dat er in de vuurtoren gaat gebeuren? Hoe zou dit verhaal verder gaan?

Verwerkingsopdracht

Deel een A4-tje in twee helften. Teken tweemaal dezelfde tekening in een andere sfeer. In Bofstad-sfeer en in Pechstad-sfeer.

5.     De vuurtoren, Het verhaal van de maar-niet-heus-reus

Hoe komt het dat sommige mensen in Pechstad geboren worden en anderen in Bofstad? In Nederland bestaan ook grote verschillen tussen gezinnen. Denk jij dat waar je geboren wordt, ook bepaalt wie je later wordt? In wat voor soort gezin zou jij graag geboren willen zijn?

6.     Het feest in aantocht, onverwacht bezoek, De sleutel

Welke rol speelt Dimi in het verhaal? Op welke momenten in het verhaal speelt Dimi een belangrijke rol? Zou je het verhaal van de sleutel eens kunnen vertellen vanuit het perspectief van Dimi? Hoe zou hij zich hier gevoeld hebben en wat zou hij gedacht hebben?

7.     Licht in de stad, Stad, hoe het verderging

Waren er ook nadelen aan het wonen in Bofstad? En voordelen aan het wonen in Pechstad? Denk je dat je gelukkiger bent als je ook af en toe pech hebt?

Verwerkingsopdracht

Maak een stripverhaal van dit verhaal. Schrijf eerst het verhaal uit, deel het dan op in stukken waarbij steeds een plaatje hoort. Kleur de plaatjes die over Bofstad (of Stad) gaan in, maar laat de plaatjes over Pechstad zwart-wit.

%d bloggers liken dit: